W roku 2001 wyjątkowo miały miejsce aż dwa festiwale Jazz nad Odrą. Pierwszy z nich odbył się w maju i był jakby mniejszą i bardziej skromną wersją dotychczasowej imprezy. Miało to związek z obcięciem dotacji na festiwal ze strony miasta, przez co z jego organizacji wycofał się Impart. Ten niewielkich rozmiarów event powstał tylko dzięki Fundacji. Jednakże w tym samym 2001 roku miała także miejsce kolejna już 37 odsłona właściwego Jazzu nad Odrą, którego organizacji podjęło się Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Do nazwy z tej okazji dodano także przymiotnik międzynarodowy i oficjalna nazwa na kolejne trzy edycje imprezy brzmiała Międzynarodowy Jazz nad Odrą. W 2004 roku powrócono zarówno do dawnej formuły festiwalowej, jak i do starej nazwy, z której usunięto słowo „międzynarodowy”. Od tej edycji festiwal odbywał się bez zmian zarówno w formie, jak i nazwie. Organizowany w jego ramach konkurs na przestrzeni lat znacznie zyskał na prestiżu i popularności w szeroko pojętym środowisku muzycznym. Oczywiście nie bez znaczenia okazała się także rosnąca wartość nagrody głównej. Wygrana oraz samo uczestnictwo w konkursie oznacza wyróżnienie i swojego rodzaju nobilitacje. Kiedy w 2016 roku Wrocław uzyskał tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, powstało Biuro Festiwalowe Impart 2016 z połączenia Instytucji Wrocław 2016 z Centrum Sztuki Impart i w tej chwili to ono zajmuje się organizacją kolejnych edycji festiwalu. Jazz nad Odrą przeszedł długą i często wyboistą drogę, by w obecnie być imprezą, z którą liczą się muzycy zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Pozostaje mieć nadzieję, że ten stan będzie trwał przez wiele następnych lat i edycji festiwalu.